Jaki jest termin na zgłoszenie wniosku o wypłatę świadczeń?

FAQ - KDB Pomoc

Roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem 3 lat (art. 819 § 1 k.c.). Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Wstecz