Czym różni się ubezpieczenie indywidualne od grupowego?

FAQ - KDB Pomoc

W ubezpieczeniu grupowym w ramach jednej polisy ochroną objęta jest grupa osób. W rozwiązaniach grupowych ryzyko ubezpieczeniowe rozkłada się na znacznie więcej osób, przez co w wielu przypadkach składka jest niższa niż w wypadku ubezpieczenia indywidualnego. Wstecz