Często zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ - KDB Pomoc

1.   Czym różni się ubezpieczenie indywidualne od grupowego?
 
2.   Co się stanie z polisą po dożyciu końca okresu ubezpieczenia?
 
3.   Czy polisa na życie to to samo co NFZ/ZUS?
 
4.   W jakim celu wybiera się Uposażonych?

5.   Czy jako uposażonego muszę wskazać kogoś z rodziny?

6.   Ilu Uposażonych mogę wyznaczyć?
 
7.   Co stanie się, gdy umrze jedna z osób Uposażonych razem z Ubezpieczonym?
 
8.   Co uposażeni powinni zrobić po śmierci Ubezpieczonego?
 
9.   Co się stanie, jeśli nie wyznaczę Uposażonego?
 
10. Czy mogę mieć więcej niż jedną polisę na życie?
 
11. Jakich zmian mogę dokonać w swojej polisie?
 
12. Czy mogę zrezygnować z polisy na życie?
 
13. Czy mogę zrezygnować z polisy na życie i wypłacić zgromadzone środki?
 
14. Dlaczego warto aktywować usługę stałego zlecenia zapłaty?
 
15. Zrezygnowałem z polisy, jednak chciałbym ją wznowić. Czy jest taka możliwość?
 
16. Jaki jest termin na zgłoszenie wniosku o wypłatę świadczeń?
 
17. Jak długo będę czekać na wypłatę środków?

18. W jaki sposób mogę sprawdzić stan swojego konta składkowego?
 
19. W jaki sposób mogę sprawdzić zakres swojego ubezpieczenia?

20. Czy muszę się rozliczyć z podatku od posiadanego ubezpieczenia w Urzędzie Skarbowym?