Warta Ubezpieczenie Grupowe dla Emerytów i Rencistów: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojska, SOP, BOR, ABW, CBA, SKW, SWW, AW

Ubezpieczenie dla Emerytów i Rencistów (mundurowych) - KDB Pomoc

Jak skorzystać z oferty?

  • Do programu dla Głównych Ubezpieczonych mogą przystąpić Członkowie Klubu KDB Pomoc będący byłymi funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej,  Służby Więziennej, Wojska, SOP, BOR, ABW, CBA, SKW, SWW, AW po przejściu na emeryturę lub rentę, którzy nie ukończyli 70 r.ż.
  • Do programu dla Współubezpieczonych mogą przystąpić: Małżonek, Pełnoletnie Dzieci lub Partner Życiowy Głównego Ubezpieczonego, którzy nie ukończyli 69 r.ż.
  • Zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia. Poniżej znajdują się ulotki, które zawierają dostępne warianty dla Głównego Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego. Każdy wariant podstawowy możesz rozszerzyć o wariant dodatkowy.
 
  • Zakup ubezpieczenie online poprzez kliknięcie poniżej odpowiedniego przycisku.
  • Zaznacz interesujący Cię wariant podstawowy lub wariant podstawowy i dodatkowy. Zwróć uwagę na wyświetlającą się wysokość składki.
 
 
Składka miesięczna 50 zł - 111 zł 50 zł - 93 zł
Suma ubezpieczenia 18 000 zł - 43 000 zł 15 000 zł - 32 500 zł
Zakres ubezpieczenia Warianty I-V, A-B Warianty VII-IX, A-B
 
  • Pozostałe kroki postępowania otrzymasz w wiadomości na podany w formularzu adres e-mail. Znajdziesz je także w zakładce "Dokumenty i terminy".