Ubezpieczenie Grupowe dla Emerytów i Rencistów MSWiA, MON i MS

Ubezpieczenie dla Emerytów i Rencistów (mundurowych) - KDB Pomoc

Jak skorzystać z oferty?

  • Do programu dla Głównych Ubezpieczonych mogą przystąpić Członkowie Klubu KDB Pomoc będący byłymi funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi MSWiA, MON lub MS po przejściu na emeryturę lub rentę, którzy nie ukończyli 70 r.ż.
  • Do programu dla Współubezpieczonych mogą przystąpić: Małżonek, Pełnoletnie Dzieci lub Partner Życiowy Głównego Ubezpieczonego, którzy nie ukończyli 69 r.ż.
  • Zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia. Poniżej znajdują się ulotki, które zawierają dostępne warianty dla Głównego Ubezpieczonego (Emeryta/Rencisty) lub Współubezpieczonego (Małżonka/Dziecka/Partnera). Każdy wariant podstawowy możesz rozszerzyć o wariant dodatkowy.
Warianty dla Głównych Ubezpieczonych Warianty dla Współubezpieczonych Warianty dodatkowe
 
  • Zakup ubezpieczenie online poprzez kliknięcie poniżej odpowiedniego przycisku.
  • Zaznacz interesujący Cię wariant podstawowy lub wariant podstawowy i dodatkowy. Zwróć uwagę na wyświetlającą się wysokość składki.
 
 
Składka miesięczna 50 zł - 111 zł 50 zł - 93 zł
Suma ubezpieczenia 18 000 zł - 43 000 zł 15 000 zł - 32 500 zł
Zakres ubezpieczenia Warianty I-V, A-B Warianty VII-IX, A-B
 
  • Pozostałe kroki postępowania otrzymasz w wiadomości na podany w formularzu adres e-mail. Znajdziesz je także w zakładce "Dokumenty i terminy".