Warta dla Seniorów

Warta Ubezpieczenie na życie dla Seniora - KDB Pomoc

Jak skorzystać z oferty?

  • Wybierz interesujący Cię wariant ubezpieczenia (1 z 2 wariantów):
  • Zakup online interesujący Cię wariant ubezpieczenia poprzez kliknięcie poniżej odpowiedniego przycisku "Ubezpiecz się" lub skontaktuj się bezpośrednio z biurem KDB.
  • Pozostałe kroki postępowania w zakładce "Dokumenty i terminy".

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

  • Osoby, które ukończyły 55 lat i nie ukończyły 66 roku życia.
  • W wariancie 55 Plus może ubezpieczyć się także osoba do 80 roku życia - jeśli przystąpi (bez dnia przerwy) z innego: grupowego ubezpieczenia na życia lub indywidualnej kontynuacji
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

55 PLUS
55 Plus
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 69,00 zł 98,00 zł
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 20 000 zł
Zakres ubezpieczenia 55 Plus
Wariant K
55 Plus
Wariant L
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 70 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 40 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 40 000
Zgon ubezpieczonego 10 000 20 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 200
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 50 50
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu 25 25
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
100 100
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne z tytułu wypadku (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30
Urodzenie się wnuka 500 za pierwszego i drugiego wnuka;
250 zł za trzeciego i czwartego wnuka;
50 zł za każdego kolejnego wnuka
500 za pierwszego i drugiego wnuka;
250 zł za trzeciego i czwartego wnuka;
50 zł za każdego kolejnego wnuka
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 000 1 000
Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku 300 300
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 5 000 5 000
Pakiet Medyczny w wariancie “Twoje życie 55 Plus” Tak Tak
Pakiet Medyczny Teleopieka kardiologiczna Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie 55 Plus" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji laryngologa: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 1 zdarzenie do kwoty 150 zł w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Teleopieka kardiologicznaw przypadku nagłego zachorowania kardiologicznego lub zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej. Aparat EKG udostępniany na 180 dni. Hospitalizacja minimum 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu
słuchowego - maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 1 500 zł. Jeśli lekarz laryngolog stwierdzi niedosłuch
Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 2 000 zł w roku polisowym. Wymagane orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 200 zł. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 3 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie
w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Zdrowotne usługi informacyjne, których zakres obejmuje: 
1) dane teleadresowe: 
a. państwowych i prywatnych placówek służby, zdrowia
b. placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne
c. placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny
d. aptek czynnych przez całą dobę; e. domów pomocy społecznej, hospicjów
2) informacje na temat:
a. działania leków, skutków ubocznych ich działania, interakcji z innymi lekami
b. przygotowań niezbędnych przed zabiegami
lub badaniami
c. diet, zdrowego odżywiania się
3) konsultację z lekarzem.
Wszystkie usługi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Nielimitowany dostęp