Ubezpieczenie na Życie, Odpowiedzialności Cywilnej/Majątkowej, Ochrony Prawnej, NNW oraz Opieka Medyczna POLMED dla Pracowników i Funkcjonariuszy Garnizonu Wielkopolskiej POLICJI oraz Członków ich Rodzin POLICJA 2022

Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia w TUnŻ WARTA SA on-line: https://edeklaracja.warta.pl
 
 
Uzupełniając deklarację on-line należy wpisać Numer Polisy: NG0024214 oraz  PINKOD: 5665092, bardzo proszę również pamiętać, aby w momencie przystępowania do ubezpieczenia przez e-Deklaracje na etapie wypełniania deklaracji, na pierwszej stronie po wpisaniu zawodu (FUNKCJONARIUSZ lub PRACOWNIK POLICJI) oraz formy zatrudnienia (umowa o pracę) i daty zatrudnienia, należy wybrać z listy rozwijanej daną KOMENDĘ POLICJI, w której są Państwo obecnie zatrudnieni.

Po zalogowaniu na stronie https://edeklaracja.warta.pl - przystępujemy do ubezpieczenia wypełniając po kolei wszystkie niezbędne dane osobowe oraz teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu komórkowego, na który przyjdą KOD-y do logowania).
 
WAŻNE: w przypadku gdy przystępują Państwo do ubezpieczenia w godzinach pracy, z dostępem tylko do skrzynki służbowej, należy wpisać służbowy adres e-mailowy, ponieważ podczas procesu przystąpienia przyjdzie Państwu link do dalszego logowania i nie ukończycie Państwo procesu przystąpienia do ubezpieczenia w przypadku podania innego adresu e-mail np. prywatnego, do którego może być zablokowany dostęp z poziomu Komendy Policji.

W związku z pojawiającymi się pytaniami od funkcjonariuszy i pracowników  dotyczącymi  przystąpienia do ubezpieczenia przez osobę bliską (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) – oczywiście każda z tych osób może również przystąpić poprzez portal e-Deklaracje, natomiast w zakładce 5 podczas wypełniania e-Deklaracji przez pracownika/funkcjonariusza – trzeba obligatoryjnie wskazać osoby powiązane podając ich dane osobowe i PESEL (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) – jest to tylko widoczne dla pracownika/funkcjonariusza, wtedy one również będą mogły skorzystać z tej formy (w systemie PESEL ubezpieczonego jest powiązany z PESEL-em współmałżonka/partnera/pełnoletniego dziecka).

Przypominamy, że aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić deklarację on-line lub w wersji papierowej oraz oświadczenie o potrąceniu składek z wynagrodzenia (przekazując je do Związku Zawodowego Pracowników Policji w POZNANIU - osób wyznaczonych” Komunikatem z dnia 23.08.2022” do zbierania Oświadczeń i Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A. wypełnianych w wersji papierowej), ww. dokumenty zostaną przekazane do 10 dnia każdego miesiąca do Wydziału finansów, aby mogły zostać dokonane potrącenia składek z wynagrodzenia.
 
W  druku deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w wersji papierowej (do pobrania poniżej) należy pamiętać, że punkt  „G" w deklaracji wypełniają wyłącznie przystępujący partnerzy życiowi.
  1. WARTA - Ubezpieczenie na Życie:
  2. POLMED - Opieka Medyczna:
  3. HESTIA - Odpowiedzialność Cywilna/Majątkowa, Ochrona Prawna, NNW: