W jakim celu wybiera się Uposażonych?

FAQ - KDB Pomoc

Uposażony to osoba, która zgodnie z Twoją wolą otrzyma wypłatę świadczenia po śmierci Ubezpieczonego. Wyznaczając Uposażonych możesz być spokojny, że zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, osoby te otrzymają pomoc finansową w chwili, gdy będzie im ona najbardziej potrzebna. Wstecz