Co stanie się, gdy umrze jedna z osób Uposażonych razem z Ubezpieczonym?

FAQ - KDB Pomoc

Jeśli wyznaczyłeś kilka osób Uposażonych i jedna z nich umiera, to ta część świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uposażonych. Wstecz