Jakich zmian mogę dokonać w swojej polisie?

FAQ - KDB Pomoc

W polisie ubezpieczenia na życie można dokonywać zmian, które odnoszą się do ubezpieczonej osoby. Powinny one być zgłaszane do towarzystwa ubezpieczeniowego na bieżąco, tak, by polisa była aktualna i przydatna w całym okresie ubezpieczenia. Najczęściej zmiany dotyczą:
  • nazwiska, 
  • adresu,
  • uposażonych, 
  • partnera (raz na 2 lata),
  • sumy ubezpieczenia - zmiana wariantu, 
  • dokupienie umów dodatkowych.
 Wstecz