Czy mogę zrezygnować z polisy na życie?

FAQ - KDB Pomoc

Tak, z polisy na życie można zrezygnować w każdym momencie, należy wtedy zaprzestać wpłaty składek oraz poinformować o tym telefonicznie, mailowo lub listownie opiekuna grupy. Wstecz