Ubezpieczenie na Życie, Odpowiedzialności Cywilnej/Majątkowej, Ochrony Prawnej, NNW oraz Opieka Medyczna POLMED dla Pracowników i Funkcjonariuszy POLICJI oraz Członków ich Rodzin POLICJA 2022