Ubezpieczenie Grupowe na Życie dla Pracowników i Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Członków ich Rodzin

Ubezpieczenie dla Pracowników i Funkcjonariuszy - KDB Pomoc

Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia w TUnŻ WARTA SA on-line: https://edeklaracja.warta.pl
 
 
Uzupełniając deklarację on-line należy wpisać Numer Polisy: NG0012353 oraz  PINKOD:  6538161, bardzo proszę również pamiętać, aby w momencie przystępowania do ubezpieczenia przez e-Deklaracje na etapie wypełniania deklaracji, na pierwszej stronie po wpisaniu zawodu oraz formy zatrudnienia i daty zatrudnienia, należy wybrać  z listy rozwijanej dany Oddział SG, w którym są Państwo obecnie zatrudnieni.

Po zalogowaniu na stronie https://edeklaracja.warta.pl - przystępujemy do ubezpieczenia wypełniając po kolei wszystkie niezbędne dane osobowe oraz teleadresowe.

W związku z pojawiającymi się pytaniami od funkcjonariuszy i pracowników  dotyczącymi  przystąpienia do ubezpieczenia przez osobę bliską (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) – oczywiście każda z tych osób może również przystąpić poprzez portal e-Deklaracje, natomiast w zakładce 5 podczas wypełniania e-Deklaracji przez pracownika – trzeba obligatoryjnie wskazać osoby powiązane (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) –jest to tylko widoczne dla pracownika/funkcjonariusza, wtedy one również będą mogły skorzystać z tej formy (w systemie PESEL ubezpieczonego jest powiązany z PESEL-em współmałżonka/partnera/pełnoletniego dziecka).

Przypominam, że aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić deklarację on-line lub w wersji papierowej oraz oświadczenie o potraceniu składek z wynagrodzenia (przekazując je do Pionu Głównego Księgowego), aby Panie w wydziale finansów mogły dokonać potrącenia składek z wynagrodzenia.
 
W  druku deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w wersji papierowej (do pobrania poniżej) należy pamiętać, że punkt  „J" w deklaracji wypełniają wyłącznie przystępujący partnerzy życiowi dotychczas nieubezpieczeni.
 
  1. Ulotka - Pracownicy i Funkcjonariusze Straży Granicznej
  2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus
  3. Deklaracja:
  4. eDeklaracja - prezentacja
  5. Oświadczenie do potrącania składek