Ubezpieczenie grupowe dla Głosu Seniora

Warta Ubezpieczenie dla Głosu Seniora - KDB Pomoc

Jak skorzystać z oferty?

 • Nazwy programów jedynie sugerują zakres ochrony ubezpieczeniowej. Spełniając ograniczenia wiekowe możesz przystąpić do każdego wariantu
 • Wybierz interesujący Cię wariant ubezpieczenia (1 z 6 wariantów):
 • Zakup online interesujący Cię wariant ubezpieczenia poprzez kliknięcie poniżej odpowiedniego przycisku "Ubezpiecz się" lub skontaktuj się bezpośrednio z biurem KDB.
 • Pozostałe kroki postępowania w zakładce "Dokumenty i terminy".

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

 • Wiek przystępienia do ubezpieczenia:
  • w wariantach Singiel oraz We Dwoje: osoby które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 66 roku życia
  • w wariantach 55 Plus: osoby które ukończyły 55 lat i nie ukończyły 66 roku życia.
  • w wariantach 55 Plus: także osoby do 80 roku życia - jeśli przystąpi (bez dnia przerwy) z innego: grupowego ubezpieczenia na życia lub indywidualnej kontynuacji
 • ​​Odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa:​
  • w wariantach Singiel oraz We Dwoje kiedy ubezpieczony ukończy 70 rok życia
  • wa wariantach 55 Plus kiedy ubezpieczony ukończy 80 roku życia

Wybierz swoje ubezpieczenie

SINGIEL
Singiel
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 59,00 zł 76,00 zł
Suma ubezpieczenia 40 000 zł 50 000 zł
Zakres ubezpieczenia
Twoje Życie i Zdrowie
Wariant A
Twoje Życie i Zdrowie
Wariant B
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 130 000 170 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 120 000 150 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 90 000 120 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50 000 70 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 80 000 100 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 50 000 70 000
Zgon ubezpieczonego 40 000 50 000
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 400
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 3 000
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 60 80
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby
300 400
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku  wypadku - od 15 dnia pobytu 40 50
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 400
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadu komunikacyjnego
110 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 110 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 140 180
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 40
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) 1 000 2 000
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) 1 000 2 000
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 10 000 20 000
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
 
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

WE DWOJE
We Dwoje
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 75,00 zł 88,00 zł
Suma ubezpieczenia 15 000 zł 45 000 zł
Zakres ubezpieczenia We Dwoje
Wariant H
We Dwoje
Wariant I
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 60 000 150 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 45 000 135 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 45 000 105 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30 000 60 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 90 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 60 000
Zgon ubezpieczonego 15 000 45 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 200
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 2 000
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 60 60
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 80
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
40 40
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku  300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
110 110
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 110 110
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 140 140
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) 2 500 2 500
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) 2 500 2 500
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 15 000 15 000
Zgon rodzica 1 000 1 000
Zgon rodzica w wyniku wypadku 2 000 2 000
Zgon rodzica małżonka/partnera 1 000 1 000
Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000 2 000
Zgon małżonka/partnera 9 000 9 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 18 000 18 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 27 000 27 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 18 000 18 000
Inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 18 000 18 000
Wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania 2 000 2 000
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu 30 30
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu
15 15
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 80
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu 40 40
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku zawału serca, udaru mózgu 70 70
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego 110 110
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadek przy pracy 110 110
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
140 140
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
 
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

55 PLUS
55 Plus
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 69,00 zł 98,00 zł
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 20 000 zł
Zakres ubezpieczenia 55 Plus
Wariant K
55 Plus
Wariant L
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 70 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 40 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 40 000
Zgon ubezpieczonego 10 000 20 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 200
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 50 50
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu 25 25
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
100 100
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne z tytułu wypadku (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30
Urodzenie się wnuka 500 za pierwszego i drugiego wnuka;
250 zł za trzeciego i czwartego wnuka;
50 zł za każdego kolejnego wnuka
500 za pierwszego i drugiego wnuka;
250 zł za trzeciego i czwartego wnuka;
50 zł za każdego kolejnego wnuka
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 000 1 000
Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku 300 300
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 5 000 5 000
Pakiet Medyczny w wariancie “Twoje życie 55 Plus” Tak Tak
Pakiet Medyczny Teleopieka kardiologiczna Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie 55 Plus" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji laryngologa: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 1 zdarzenie do kwoty 150 zł w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Teleopieka kardiologicznaw przypadku nagłego zachorowania kardiologicznego lub zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej. Aparat EKG udostępniany na 180 dni. Hospitalizacja minimum 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu
słuchowego - maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 1 500 zł. Jeśli lekarz laryngolog stwierdzi niedosłuch
Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 2 000 zł w roku polisowym. Wymagane orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 200 zł. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 3 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie
w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Zdrowotne usługi informacyjne, których zakres obejmuje: 
1) dane teleadresowe: 
a. państwowych i prywatnych placówek służby, zdrowia
b. placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne
c. placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny
d. aptek czynnych przez całą dobę; e. domów pomocy społecznej, hospicjów
2) informacje na temat:
a. działania leków, skutków ubocznych ich działania, interakcji z innymi lekami
b. przygotowań niezbędnych przed zabiegami
lub badaniami
c. diet, zdrowego odżywiania się
3) konsultację z lekarzem.
Wszystkie usługi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Nielimitowany dostęp