KDB Blog

31 marca 2021

To działa!

Kategorie: Życie i zdrowie
To działa!
Podejmujesz decyzję o zakupie ubezpieczenia na życie i często zadajesz sobie pytanie: Czy to Towarzystwo, aby na pewno wypłaca świadczenia?

TAK, Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) wypłacają świadczenia, które szczegółowo są określone w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). 
 
OWU to zbiór przepisów prawnych, którym posługuje się dane TU. 
Regulują one obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia: 
Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego. 
 
Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU, żeby oszczędzić sobie w późniejszym terminie zdziwienia i nieprzyjemności... 
 
...no bo ja myślałem/am, że w ramach mojej polisy mam także świadczenie z tytułu niezdolności do samodzielnego funkcjonowania… to tak nie działa. 
 
Rzadko kto lubi czytać długie dokumenty, ustawy czy regulaminy napisane branżowym językiem jasnym przeważnie dla fachowców. Zazwyczaj je pomijamy i nie wczytujemy się w zapisy określające warunki, na jakich kupujemy ubezpieczenie. 
 
A potem życie i przykre niespodzianki, weryfikują naszą lekkomyślność… 
 
Dlaczego powinniśmy zapoznać się z warunkami OWU? 
 
Po pierwsze, dlatego, że dokument ten szczegółowo określa warunki kupowanego ubezpieczenia i jest zobowiązaniem ubezpieczyciela co do zakresu ochrony. Określa także przypadki, w jakich otrzymamy wypłatę świadczenia, kiedy będziemy mogli skorzystać np. z rehabilitacji, dostępu do lekarzy czy badań oraz zamkniętą listę chorób, które są brane pod uwagę przy wypłacie pieniędzy. 
 
Zapoznając się z OWU, dowiesz się:
  • w jakich sytuacjach otrzymasz pomoc od Ubezpieczyciela
  • czy w ogóle możesz się ubezpieczyć w danych TU
  • jakie są wysokości proponowanych sum ubezpieczenia 
  • w jakich sytuacjach świadczenie nie zostanie Ci wypłacone (tzw. wyłączenia)
  • jak masz postąpić, gdy doszło do zdarzenia objętego wykupionym ubezpieczeniem 
  • jakie są zasady naliczania składki oraz jakie są kwoty i warunki wypłaty odszkodowania 
  • poznasz okresy karencji, które Cię obowiązują. 
 
Zwróć szczególną uwagę na zakres wyłączeń i ograniczeń TU oraz wszelkie karencje. 
 
Karencja to czas tuż po zawarciu polisy, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje. Zależy ona od zakresu ubezpieczenia i TU. 
 
Pamiętaj!
Gdy jakaś definicja jest dla Ciebie niezrozumiała, zawsze należy zadać pytanie i wyjaśnić. Nic nie zostawiaj przypadkowi. Czytaj, pytaj i wyjaśniaj. 
 
Każde pytanie jest ważne i możesz śmiało zapytać o to, czego nie jesteś pewny/a.
 
U nas wszystko działa i wypłacamy należne świadczenia!  
 
Pamiętaj, że posiadanie ubezpieczenia na życie to przejaw odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę.  
 
Kup polisę i zabezpiecz siebie i swoją rodzinę!
 
Jeżeli któryś z powyższych punktów dotyczy Ciebie lub Twojego współmałżonka, to wypełnij poniższy formularz, aby niezobowiązująco porozmawiać o tym, jak się zabezpieczyć finansowo przed zdarzeniami losowymi wybierając zakres ubezpieczenia adekwatny do Twoich potrzeb.

Imię
Adres e-mail
Telefon
Dodaj komentarz
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KDB Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 1 30 – 363 Kraków. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora: https://kdbpomoc.pl/s/polityka-prywatnosci.