KDB Blog

6 października 2020

Ubezpieczenie indywidualne a grupowe - które wybrać?

Kategorie: Życie i zdrowie
Ubezpieczenie indywidualne a grupowe - które wybrać?

Dziś stawiamy przed sobą bardzo ważne zagadnienie. Uważamy, że edukacja w tym zakresie jest bardzo ważna. 
 
Jaka jest różnica pomiędzy tymi ubezpieczeniami?
 
Zacznijmy od początku. Czym jest Ubezpieczenie na życie? 
Jest to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. 
Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz uposażonych. Ubezpieczenie to można zawrzeć na czas określony lub dożywotnio. 
 
Ubezpieczenie indywidualne na życie - zawierane jest bezpośrednio przez osobę zainteresowaną, ubezpieczonego. Ubezpieczenie indywidualne zazwyczaj zostaje      zawarte dożywotnio (do śmierci naturalnej lub realizacji ryzyka z polisy). Ubezpieczony zawiera umowę podstawową i umowy dodatkowe. W przypadku zmiany pracy, emerytury, zawsze posiadamy zabezpieczenie na wypadek zdarzenia losowego lub śmierci. Przy tego rodzaju ubezpieczeniu możemy dowolnie rozszerzyć jego zakres.
Decydując się na indywidualne ubezpieczenie mamy do wyboru kilka możliwości:
 • ubezpieczenie ochronne,
 • ubezpieczenie ochronno - oszczędnościowe (mieszane),
 • ubezpieczenie ochronno - inwestycyjne (mieszane), 
 • ubezpieczenie posagowe. 

Ubezpieczenie grupowe na życie - jak sama nazwa mówi, mogą z niego korzystać grupy osób (np. pracownicy), a umowa zawierana jest na czas określony dla każdego na takich samych warunkach. Z reguły jest to gotowy pakiet ryzyk. Ubezpieczony ma do wyboru kilka, kilkanaście wariantów. 
Zdarzenia dotyczą wypadków śmiertelnych, urazów ciała czy zdiagnozowania choroby. W polisie grupowej do pakietu ryzyk dołączony jest pakiet sum ubezpieczenia. 
 
Coraz bardziej popularnym grupowym ubezpieczeniem na życie jest przystąpienie do grupy otwartej
Co to oznacza? Dane towarzystwo ubezpieczeniowe posiada grupę otwartą w ramach ubezpieczenia grupowego, do którego może przystąpić każdy (warunkiem do spełnienia jest wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia).
             
 
Niezależnie od rodzaju zawartego ubezpieczenia sprawdź, co zawiera Twoje ubezpieczenie:
 
 • jaki jest zakres polisy,
 • jakie obowiązują w niej karencję, 
 • termin zawarcia polisy (bezterminowy czy na czas określony),
 • limit wieku, 
 • zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
 • definicje klauzul wyłączeń od odpowiedzialności,
 • jakie zawiera dodatkowe opcje rozszerzające polisę na życie.
 
Każda polisa na życie składa się z rozmaitych wyłączeń i limitów odpowiedzialności towarzystwa, na które należy zwrócić szczególną uwagę. 
W wersji grupowej takich ograniczeń może być mniej. Związane jest to z ustaleniem tego samego zakresu zdarzeń dla wielu osób, dzięki czemu ryzyko rozkłada się pomiędzy wszystkich ubezpieczonych. Dlatego też składka miesięczna za polisę grupową jest znacznie niższa niż przy ubezpieczeniu indywidualnym.
 
W ostatnim tekście “Ubezpieczenie na życie - w jakich przypadkach warto je mieć” wymieniliśmy sytuacje, w których polisa na życie jest bardzo ważna.  
 
Teraz wymieniamy je jeszcze raz:
 
 • Masz kredyt/zobowiązania finansowe — pomyśl o polisie na życie,
 • Masz lub planujesz dzieci — pomyśl o polisie na życie,
 • Jesteś w związku — pomyśl o polisie na życie,
 • Masz rodziców/teściów — pomyśl o polisie na życie,
 • Jesteś aktywny (uprawiasz sport, podróżujesz) - pomyśl o polisie na życie,
 • Zależy ci na wsparciu finansowym w nagłych wypadkach — pomyśl o polisie na życie,
 • Zależy ci na wsparciu finansowym najbliższych — pomyśl o polisie na życie.
 
Pamiętaj, że posiadanie ubezpieczenia na życie to przejaw odpowiedzialności za własną rodzinę. 
 
Kup polisę i zabezpiecz siebie i swoją rodzinę!
 
Jeżeli któryś z powyższych punktów dotyczy Ciebie lub Twojego współmałżonka, to wypełnij poniższy formularz, aby niezobowiązująco porozmawiać o tym jak się zabezpieczyć finansowo przed zdarzeniami losowymi wybierając zakres ubezpieczenia adekwatny do Twoich potrzeb.

Imię
Adres e-mail
Telefon
Dodaj komentarz
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KDB Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 1 30 – 363 Kraków. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora: https://kdbpomoc.pl/s/polityka-prywatnosci.