KDB Blog

1 października 2021

Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie

Kategorie: Życie i zdrowie
Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie
Uszczerbek na zdrowiu może być wynikiem wypadku. Stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu jest podstawą do uzyskania odszkodowania.
 
Czym dokładnie jest uszczerbek na zdrowiu? 
 
Przez lekki uszczerbek na zdrowiu rozumie się naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający nie dłużej niż 7 dni.
 
Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest naruszeniem sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.
 
W wielu zakładach ubezpieczeń przyjmuje się, że trwały uszczerbek na zdrowiu jest wtedy, gdy został on spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Może być wynikiem np. gwałtownego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, a także będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń.
 
Gdy ulegniesz wypadkowi, często zadajesz sobie pytania:
Jak otrzymać odszkodowanie? W jakiej wysokości odszkodowanie dostanę? Czy będę mógł/a liczyć na pomoc Brokera?
Wszystko zależy od Towarzystwa oraz wykupionej polisy. 
Wysokości odszkodowania nie zawsze zależy od wysokości płaconej składki. Tu ważne jest, czy dobrze dobraliśmy wariant polisy na życie. Im lepiej dobrany wariant, tym lepiej dla nas. 
Najważniejsze w takiej sytuacji jest jednak pomoc, na jaką możemy liczyć od Brokera i fakt, czy poprowadzi na krok po korku w całym okresie rekonwalescencji. 
 
Idąc od początku. 
Każde Towarzystwo kieruje się swoją Tabelą Procentowego Uszczerbku Na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Sprawdź, czy jest ona dla Ciebie czytelna i prawidłowo odwzorowuje różne sytuacje.
 
Na pierwszy rzut oka są one podobne, ale nie jest tak do końca. Zawsze warto się temu przyjrzeć, podejmując decyzję o zakupie polisy na życie.
 
Tu każdy PROCENT jest istotny, gdyż w momencie podpisywania umowy wybieramy kwotę, jaką chcielibyśmy dostać za 1% uszczerbku. 100,200 czy może 500 zł…
 
W zależności od Towarzystwa oraz jego polityki oceny sytuacji kwota odszkodowania odpowiada danym z Tabeli. Niektóre z Towarzystw w Tabeli podają “widełki”, w jakich się poruszają w swojej ocenie. Co oznacza to w praktyce, że za złamaną rękę możesz otrzymać przykładowo od 1 do 5%.
 
Ustalenie rozmiarów uszczerbku będzie się różnić w zależności od danego przypadku. Urazy doznane podczas wypadku różnią się od siebie. Jedne mogą być mniej poważne, ale także mogą być dokuczliwe i przez pewien czas ograniczą prawidłowe funkcjonowanie. Do takich urazów zalicza się także skręcenie kostki.
 
Poważne urazy np. w wyniku wypadku samochodowego, mogą spowodować obrażenia ciała, gdzie konieczne będzie ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji poszkodowany zostanie poddany badaniu przez lekarza, który oceni wpływ zdarzenia na jego zdrowie.
 
Nie spiesz się! 
 
Pamiętaj, że przy składaniu dokumentów o odszkodowanie warto zadbać o rzetelną historię choroby, ta im bogatsza, tym lepiej dla Ciebie. 
 
Pamiętaj!
 
Warto kupić ubezpieczenie na życie, żeby zabezpieczyć najbliższych na wypadek śmierci lub choroby. Każda polisa zawiera pakiet medyczny "Twoje życie".  
 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij poniższy formularz, aby niezobowiązująco porozmawiać o tym, jak się zabezpieczyć finansowo przed zdarzeniami losowymi wybierając zakres ubezpieczenia adekwatny do Twoich potrzeb.

Imię
Adres e-mail
Telefon
Dodaj komentarz
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KDB Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 1 30 – 363 Kraków. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora: https://kdbpomoc.pl/s/polityka-prywatnosci.