Program dla UM Zakopane i jednostek podległych

Program dla UM Zakopane i jednostek podległych - KDB Pomoc

Jak skorzystać z oferty?

  • Wybierz ubezpieczenie dla Głównego Ubezpieczonego (Pracownika) lub Współubezpieczonego (Małżonek/Dziecko/Partner):
  • Zakup online ubezpieczenie dla wybranej osoby poprzez kliknięcie poniżej odpowiedniego przycisku "Ubezpiecz się" lub skontaktuj się bezpośrednio z biurem KDB.
  • Pozostałe kroki postępowania w zakładce "Dokumenty i terminy".
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

Główny Ubezpieczony (Pracownik)
Główny Ubezpieczony (Pracownik)
  Ubezpiecz się
Składka miesięczna 55,00 zł
Suma ubezpieczenia 20 000 zł
Zakres ubezpieczenia Wariant I
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 256 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 192 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 192 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 128 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu 94 000
Zgon Ubezpieczonego 64 000
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 5 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 410
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku 360
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 30 000
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego w zależności od grupy operacji jego wysokość będzie krotnością wskazanej kwoty, tzn. grupa 3 - 450,00 zł grupa 2 - 1 350,00 zł grupa 1 - 2 250,00 zł 2 250
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres komfort (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby), przewlekła niewydolność oddechowa, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość aplastyczna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, Choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba neuronu ruchowego, pierwotne nadciśnienie płucne, kleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, posocznica (sepsa), choroba Crohna, choroba Alzheimera, ciężki uraz głowy, utrata możliwości samodzielnej egzystencji) 6 000
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - nowotwór złośliwy in situ sutka lub gruczołu krokowego 3 000
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w pracy - maksymalnie przez 14 dni 350
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym - maksymalnie przez 14 dni 280
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy - maksymalnie przez 14 dni 280
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony WSKUTEK NW - DO 14 DNIA 210
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony WSKUTEK NW - OD 15 DO 90 DNIA 65
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony WSKUTEK CHOROBY - DO 90 DNIA 65
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony OIOM - DO 14 DNIA 33
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony ZWOLNIENIE POSZPITALNE - POWYŻEJ 30 DNI - KWOTA JEDNORAZOWA 250
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego -maksymalnie przez 14 dni 105
Leczenie specjalistyczne - do 3 000 zł 3 000
Koszty leczenia poszpitalnego Ubezpieczonego (tzw. karta apteczna) 150
Zgon małżonka w wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrzny 33 000
Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 28 000
Zgon małżonka 17 000
Poważne zachorowanie małżonka - zakres maksymalny (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby) 3 200
Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 900
Zgon rodzica 2 450
Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 900
Zgon teścia 2 450
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 000
Zgon dziecka 4 000
Urodzenie martwego noworodka 4 000
Urodzenie się dziecka 1 800
Poważne zachorowanie dziecka ( nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby), zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, oponiak mózgu, zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, posocznica (sepsa), bakteryjne zapalenie opon mózgowych) 4 000
Dostawa podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 300
Transport medyczny - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) - bez limitu TAK
Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 1 000
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 450
Transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 200
Opieka nad zwierzętami domowymi - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 300
Powiadamianie rodziny - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) - bez limitu TAK
Infolinia medyczna - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) - bez limtu TAK
 
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

Współubezpieczony (Małżonek/Dziecko/Partner)
Małżonek/Dziecko/Partner
  Ubezpiecz się
Składka miesięczna 55,00 zł
Suma ubezpieczenia 20 000 zł
Zakres ubezpieczenia Wariant II
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 256 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 192 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 192 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 128 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu 94 000
Zgon Ubezpieczonego 64 000
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 5 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 410
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku 360
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 30 000
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego w zależności od grupy operacji jego wysokość będzie krotnością wskazanej kwoty, tzn. grupa 3 - 450,00 zł grupa 2 - 1 350,00 zł grupa 1 - 2 250,00 zł 2 250
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres komfort (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby), przewlekła niewydolność oddechowa, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość aplastyczna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, Choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba neuronu ruchowego, pierwotne nadciśnienie płucne, kleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, posocznica (sepsa), choroba Crohna, choroba Alzheimera, ciężki uraz głowy, utrata możliwości samodzielnej egzystencji) 6 000
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - nowotwór złośliwy in situ sutka lub gruczołu krokowego 3 000
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w pracy - maksymalnie przez 14 dni 350
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym - maksymalnie przez 14 dni 280
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy - maksymalnie przez 14 dni 280
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony WSKUTEK NW - DO 14 DNIA 210
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony WSKUTEK NW - OD 15 DO 90 DNIA 65
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony WSKUTEK CHOROBY - DO 90 DNIA 65
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony OIOM - DO 14 DNIA 33
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres rozszerzony ZWOLNIENIE POSZPITALNE - POWYŻEJ 30 DNI - KWOTA JEDNORAZOWA 250
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego -maksymalnie przez 14 dni 105
Leczenie specjalistyczne - do 3 000 zł 3 000
Koszty leczenia poszpitalnego Ubezpieczonego (tzw. karta apteczna) 150
Zgon małżonka w wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrzny 33 000
Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 28 000
Zgon małżonka 17 000
Poważne zachorowanie małżonka - zakres maksymalny (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby) 3 200
Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 900
Zgon rodzica 2 450
Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 900
Zgon teścia 2 450
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 000
Zgon dziecka 4 000
Urodzenie martwego noworodka 4 000
Urodzenie się dziecka 1 800
Poważne zachorowanie dziecka ( nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby), zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, oponiak mózgu, zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, posocznica (sepsa), bakteryjne zapalenie opon mózgowych) 4 000
Dostawa podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 300
Transport medyczny - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) - bez limitu TAK
Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 1 000
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 450
Transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 200
Opieka nad zwierzętami domowymi - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) 300
Powiadamianie rodziny - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) - bez limitu TAK
Infolinia medyczna - (Ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP) - bez limtu TAK