Warta oferta dla Pracowników małych firm

Warta Ubezpieczenie dla pracowników i niezatrudnionych - KDB Pomoc

Jak skorzystać z oferty?

  • Nazwy programów jedynie sugerują zakres ochrony ubezpieczeniowej. Spełniając ograniczenia wiekowe możesz przystąpić do każdego wariantu
  • Wybierz interesujący Cię wariant ubezpieczenia (1 z 10 wariantów):
  • Zakup online interesujący Cię wariant ubezpieczenia poprzez kliknięcie poniżej odpowiedniego przycisku "Ubezpiecz się" lub skontaktuj się bezpośrednio z biurem KDB.
  • Pozostałe kroki postępowania w zakładce "Dokumenty i terminy".

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

  • Osoby które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 66 roku życia
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

SINGIEL
Singiel
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 59,00 zł 76,00 zł
Suma ubezpieczenia 40 000 zł 50 000 zł
Zakres ubezpieczenia
Twoje Życie i Zdrowie
Wariant A
Twoje Życie i Zdrowie
Wariant B
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 130 000 170 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 120 000 150 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 90 000 120 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50 000 70 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 80 000 100 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 50 000 70 000
Zgon ubezpieczonego 40 000 50 000
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 400
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 3 000
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 60 80
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby
300 400
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku  wypadku - od 15 dnia pobytu 40 50
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 400
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadu komunikacyjnego
110 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 110 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 140 180
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 40
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) 1 000 2 000
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) 1 000 2 000
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 10 000 20 000
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
 
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

RODZINA
Rodzina
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 64,00 zł 77,00 zł 103,00 zł
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Zakres ubezpieczenia
Życie i Zdrowie Rodziny
Wariant C
Życie i Zdrowie Rodziny
Wariant D
Życie i Zdrowie Rodziny
Wariant E
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 40 000 130 000 170 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 120 000 150 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 30 000 90 000 120 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000 50 000 70 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 80 000 100 000
Inwalidztwo w wyniku wypadku 20 000 50 000 70 000
Zgon ubezpieczonego 10 000 40 000 50 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 200 400
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 2 000 3 000
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 60 60 80
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 300 400
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 80 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
40 40 50
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 300 400
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100 100 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
110 110 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 110 110 140
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 140 140 180
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim)  30 30 40
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa)  1 000 1 000 2 000
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) 1 000 1 000 2 000
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 10 000 10 000 20 000
Zgon rodzica 1 000 1 000 1 500
Zgon rodzica w wyniku wypadku 2 000 2 000 3 000
Zgon rodzica małżonka/partnera 1 000 1 000 1 500
Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000 2 000 3 000
Zgon małżonka/partnera 6 000 6 000 10 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 12 000 12 000 20 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 18 000 30 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 12 000 20 000
Inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000 10 000 20 000
Wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania 2 000 2 000 3 000
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu 30 30 40
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu 15 15 20
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 300 400
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 80 100
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu
40 40 50
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 300 400
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku zawału serca, udaru mózgu 70 70 100
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego 110 110 140
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku przy pracy 110 110 140
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
140 140 180
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30 40
Zgon dziecka 2 000 2 000 3 000
Zgon dziecka w wyniku wypadku 4 000 4 000 6 000
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 000 2 000 3 000
Urodzenie się dziecka 800 800 1 000
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 1 200 1 200 1 700
Zgon noworodka 2 000 2 000 3 000
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 2 000 2 000 3 000
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu 30 30 40
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu 15 15 20
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 80 100
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
40 40 50
Rekonwalescencja dziecka 1 000 1 000 1 000
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
 
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

RODZIC Z DZIECKIEM
Rodzic z Dzieckiem
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 59,00 zł 69,00 zł
Suma ubezpieczenia 15 000 zł 35 000 zł
Zakres ubezpieczenia
Rodzic z Dzieckiem
Wariant F
Rodzic z Dzieckiem
Wariant G
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 60 000 120 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 45 000 105 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 45 000 85 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30 000 50 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 50 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 50 000
Zgon ubezpieczonego 15 000 35 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 200
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 2 000
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 50 50
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 70 70
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
35 35
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
100 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 100 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 130 130
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) 1 500 1 500
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) 1 500 1 500
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 10 000 10 000
Zgon rodzica 1 000 1 000
Zgon rodzica w wyniku wypadku 2 000 2 000
Zgon dziecka 2 000 2 000
Zgon dziecka w wyniku wypadku 4 000 4 000
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 3 000 3 000
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 3 000 3 000
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu 40 40
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu 20 20
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 100 100
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
50 50
Rekonwalescencja dziecka 1 000 1 000
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
 
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

WE DWOJE
We Dwoje
  Ubezpiecz się Ubezpiecz się
Składka miesięczna 75,00 zł 88,00 zł
Suma ubezpieczenia 15 000 zł 45 000 zł
Zakres ubezpieczenia We Dwoje
Wariant H
We Dwoje
Wariant I
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 60 000 150 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 45 000 135 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 45 000 105 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30 000 60 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 90 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 60 000
Zgon ubezpieczonego 15 000 45 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  - za 1% trwałego uszczerbku 200 200
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 2 000
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 60 60
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 80
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
40 40
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku  300 300
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 100 100
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
110 110
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 110 110
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 140 140
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) 2 500 2 500
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) 2 500 2 500
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 15 000 15 000
Zgon rodzica 1 000 1 000
Zgon rodzica w wyniku wypadku 2 000 2 000
Zgon rodzica małżonka/partnera 1 000 1 000
Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000 2 000
Zgon małżonka/partnera 9 000 9 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 18 000 18 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 27 000 27 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 18 000 18 000
Inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 18 000 18 000
Wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania 2 000 2 000
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu 30 30
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu
15 15
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 80 80
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu 40 40
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 300
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku zawału serca, udaru mózgu 70 70
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego 110 110
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadek przy pracy 110 110
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
140 140
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 30
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
 
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

VIP
VIP
  Ubezpiecz się
Składka miesięczna 230,00 zł
Suma ubezpieczenia 100 000 zł
Zakres ubezpieczenia VIP
Wariant VIP
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 320 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 260 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 260 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 200 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 180 000
Zgon ubezpieczonego 100 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 80 000
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
80 000
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 25 000
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa)
5 000
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa)
5 000
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 1% uszczerbku 800
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 125
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 200
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu 100
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 800
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 800
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 225
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
275
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 275
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 350
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 60
Zgon rodzica 3 000
Zgon rodzica małżonka/partnera 3 000
Zgon małżonka/partnera 10 000
Zgon dziecka 6 000
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 8 000
Urodzenie się dziecka 1 500
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 3 000
Zgon noworodka 5 000
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu